Güncel duyuru bulunmamaktadır.

İşletme Yönetimi Hakkında

Programın Amacı ve Tanımı:

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilerine özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin veya kamu kuruluşlarının günümüzün hızla değişen çevre koşullarına uyumunu sağlayarak etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine ilişkin işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda hem teorik hem de uygulamaya yönelik güncel bilgiler kazandırmaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler işletmesel her türlü sorunu çözebilecek bilgi ve beceriyi, işletmelerde yönetsel görev ve sorumluluk üstlenebilecek nitelikleri kazanırlar.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ikinci öğretim şeklinde yürütülen tezli ve eğitim dili İngilizce olan bir programdır.

Öğretim planındaki dersler, alanında yetkin ve çoğu uluslararası akademik deneyime sahip Türk öğretim üyeleri, TAÜ İşletme Bölümünde görevli Alman öğretim üyeleri ve bazı dersler için Almanya’dan gelen Alman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Program, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Fachhochschule Bielefeld) Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile çift diploma programına sahiptir. Şartları yerine getirerek çift diploma programına katılma imkânına sahip olan öğrenciler programı başarıyla tamamlamaları durumunda biri Türk-Alman Üniversitesi’nden diğeri Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden olmak üzere iki adet diploma sahibi olurlar.

Programın Kapsamı:

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı biri seminer dersi olmak üzere 9 adet zorunlu ders (toplam 54 AKTS), 3 adet seçmeli ders (toplam 18 AKTS) ve yüksek lisans tezi (toplam 48 AKTS) olmak üzere 120 AKTS’lik bir programdır.

Programın öğretim planına, İşletme bilimi alanı ile doğrudan ilgili “Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler”, “Muhasebe”, “Finans”, “Yönetim ve Organizasyon” gibi alanların yanı sıra “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanından dersler de (bir adet zorunlu ders ve seçmeli ders alternatifleri) dâhil edilmiştir. Dijital dönüşüm konusu günümüz işletmeleri tarafından üzerinde yoğun şekilde çalışılan bir konu olup İşletme alanında yürütülen öğrenim programlarına entegre edilmesi gerekli bir konu olarak görülmüş; bu bağlamda önerilen programa “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanından bazı dersler de eklenmiştir. Programın öğretim planı birinci yarıyıl “Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler”, “Muhasebe”, “Finans” alanlarından birer zorunlu ders ve bir seçmeli ders içermektedir. İkinci yarıyılda, öğrencilerin “Yönetim ve Organizasyon” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanlarında birer zorunlu ders ve iki seçmeli ders alması öngörülmüştür. Öğretim planında seçmeli dersler “Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler”, “Muhasebe”, “Finans”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanları altında gruplandırılmıştır. Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda “Uzmanlık Alan Dersi”’nin alınması ve yüksek lisans tezinin yazılması öngörülmüştür.

Programın Hedef Kitlesi:

  • İşletme alanında bilgilerini artırmak veya geliştirmek isteyen özel veya kamu sektöründe iş deneyimine sahip çalışanlar
  • Özel ya da kamu sektöründe kariyer yapmayı planlayan İşletme, Ekonomi, İktisat, Maliye, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik, Ekonometri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği ve benzeri bölümlerden yeni mezun olanlar 
  • İşletme alanında akademik kariyer yapmak isteyenler
Programda yurt dışı kontenjanı vardır. Bu bağlamda programa başvuru yapmak için gerekli şartları sağlayan yabancı uyruklu adaylar da programa başvuru yapabilirler.

Mezunların Mesleki Profili:

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe farklı işletmel fonksiyon alanlarından birinde  (ör. stratejik yönetim, finans, muhasebe, satış, pazarlama, insan kaynakları) yönetsel görev ve sorumluluk üstlenebilirler.

Programa ilişkin güncel haberleri resmi Facebook (@taubusinessma), Instagram (@taubusinessma), Twitter (@taubusinessma) ve LinkedIn (@taubusinessma) hesaplarından takip edebilir, businessmanagement@tau.edu.tr mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İşletme Yönetimi 2022 Yılı Tanıtım Sunumu

İşletme Yönetimi 2023 Yılı Tanıtım Sunumu

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir

Tanıtım Videosu

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tanıtım Videosu

Programda TAÜ tarafından sorumlu Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU ve programın Alman Koordinatörü Prof. Dr. Rıza ÖZTÜRK İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı ve Çift Diploma Programı hakkında bilgi veriyor.