Çift Diploma Programı

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile çift diploma programına sahiptir.  Bu program kapsamında İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında iki yarıyıl öğrenim görerek ilk iki yarıyıldaki derslerinin tamamını (60 AKTS’yi) başarıyla tamamlayan tüm TAÜ öğrencileri, öğrenimlerinin üçüncü yarıyılında Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi’nde öğrenim görebilirler. Programı başarı ile tamamlamaya ilişkin koşulları ve TAÜ’nün mezuniyete ilişkin şartlarını yerine getiren öğrenciler, biri TAÜ’den diğeri Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi’nden olmak üzere iki adet ayrı ve birbirinden bağımsız çoklu nitelikte yüksek lisans diploması (çift diploma) almaya hak kazanırlar. Çift diploma programı kapsamında öğrenciler çift diploma sahibi olmanın yanı sıra Almanya’da alacakları eğitim süresince gerek Alman eğitim sistemini gerekse Alman kültürünü yaşayarak tanıma fırsatı elde ederler.

Çift diploma programı kapsamında Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencileri de TAÜ’de öğrenim görebilme ve çift diploma alma imkânına sahiptirler.

Bilim ve eğitimde ulusal sınırların kalktığı, uluslararası iş birliğinin arttığı günümüz dünyasında TAÜ ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi yüksek lisans programları arasında çift diploma kapsamında yapılan iş birliği, TAÜ İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programını mevcut pek çok işletme yüksek lisans programından farklılaştıran önemli bir işbirliğidir. 

Çift Diploma Program KoordinatörüDr. Öğr. Üyesi Çiydem ÇATAK 
Çift Diploma Program Koordinatörü AsistanıArş. Gör. Ferhat SAYIN