Tanıtım

Programın Amacı ve Tanımı:

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilerine özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin veya kamu kuruluşlarının günümüzün hızla değişen çevre koşullarına uyumunu sağlayarak etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine ilişkin işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda hem teorik hem de uygulamaya yönelik güncel bilgiler kazandırmaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler işletmesel her türlü sorunu çözebilecek bilgi ve beceriyi, işletmelerde yönetsel görev ve sorumluluk üstlenebilecek nitelikleri kazanırlar.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ikinci öğretim şeklinde yürütülen tezli ve eğitim dili İngilizce olan bir programdır.

Öğretim planındaki dersler, alanında yetkin ve çoğu uluslararası akademik deneyime sahip Türk öğretim üyeleri, TAÜ İşletme Bölümünde görevli Alman öğretim üyeleri ve bazı dersler için Almanya’dan gelen Alman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Program, Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi (Bielefeld University of Applied Sciences and Arts) Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile çift diploma programına sahiptir. Şartları yerine getirerek çift diploma programına katılma imkânına sahip olan öğrenciler programı başarıyla tamamlamaları durumunda biri Türk-Alman Üniversitesi’nden diğeri Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi’nden olmak üzere iki adet diploma sahibi olurlar.

Programın Hedef Kitlesi:

  • İşletme alanında bilgilerini artırmak veya geliştirmek isteyen özel veya kamu sektöründe iş deneyimine sahip çalışanlar
  • Özel ya da kamu sektöründe kariyer yapmayı planlayan İşletme, Ekonomi, İktisat, Maliye, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik, Ekonometri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği ve benzeri bölümlerden yeni mezun olanlar 
  • İşletme alanında akademik kariyer yapmak isteyenler
Programda yurt dışı kontenjanı vardır. Bu bağlamda programa başvuru yapmak için gerekli şartları sağlayan yabancı uyruklu adaylar da programa başvuru yapabilirler.

Mezunların Mesleki Profili:

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe farklı işletmel fonksiyon alanlarından birinde  (ör. stratejik yönetim, finans, muhasebe, satış, pazarlama, insan kaynakları) yönetsel görev ve sorumluluk üstlenebilirler.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tanıtım Videosu

Programda TAÜ tarafından sorumlu Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU ve programın Alman Koordinatörü Prof. Dr. Rıza ÖZTÜRK İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı ve Çift Diploma Programı hakkında bilgi veriyor.


 İşletme Yönetimi 2023 Yılı Tanıtım Sunumu

İşletme Yönetimi 2022 Yılı Tanıtım Sunumu


SOSYAL MEDYA businessmanagement@tau.edu.tr