Alman Partner Üniversite

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı için Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi (Bielefeld University of Applied Sciences and Arts) ile eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlere ilişkin işbirliği yapılmaktadır. İşbirliği kapsamında programın öğretim planı birlikte tasarlanır, Almanya’dan gelen alanında deneyimli akademisyenler program kapsamında ders verirler. Öğretim faaliyetlerinin yanı sıra iki üniversite arasında akademik çalışmalar boyutunda da bir işbirliği söz konusudur. TAÜ ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri çıktıları konferans bildirisi, makale, proje vb. olan ortak akademik araştırma faaliyetleri yürütürler. Akademik araştırmalara yüksek lisans programı öğrencilerimiz de dâhil edilebilirler.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile çift diploma programına sahiptir.