Haberler

Dördüncü Yıllık İşletme Konferansı: Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

02.11.2023

Günümüz dünyasında demografik değişiklikler, küreselleşme, artan göç, işbirlikleri ve farklı kökenlere sahip insanların bir araya gelmesi gibi faktörler, toplumlar ve işletmeler üzerinde ırk, yaş, etnik köken, din veya cinsiyete dayalı uygulamaların etkileri hakkındaki farkındalığı artırmaktadır. Sonuç itibarıyla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramları işyerinde giderek daha fazla önem kazanan konular olarak ön plana çıkmaktadır. Farklı ırklardan, etnik kökenlerden, dinlerden, yeteneklerden, cinsiyetlerden ve yönelimlerden gelen bireyleri desteklemeye çalışan birçok kuruluş, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı birbirine yakın üç önemli değer olarak kabul etmektedir. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı benimseyen şirketler, sorunları çözme, en iyi yetenekleri çekme ve farklı müşteri gereksinimlerini karşılama konularında daha avantajlı bir konumda yer alabilmektedir. İşyerinde çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek, iş performansının ve verimliliğin artmasına, müşteri ilişkilerinin gelişmesine, geniş bir yetenek havuzundan işe alım yapılmasına, ekiplerin yenilikçiliğinin artmasına ve sorunların daha etkili bir şekilde çözülmesine katkıda bulunabilmektedir. Ayrıca, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, yetenekleri çekme ve elde tutma ile çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini artırma yoluyla işletmenin genel performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.

İşletmelerin adil fırsatlar ve kapsayıcı çalışma ortamları oluşturmak için bu kavramları kurumsal stratejilerine entegre etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda konferans işyerinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı farklı açılardan tartışmak için farklı disiplinlerden akademisyenleri ve sektörden önemli isimleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Konferans programına buradan ulaşabilirsiniz.